Jednu z pohádkových postav, Popelku, ztělesnila zastupitelka obce, slečna Zdena Jeníčková.
Kliknutím na obrázek zavřete okno