Pan Miroslav Hoza předává symbolický šek - sponzorský dar Turistického akademického klubu Praha.
Kliknutím na obrázek zavřete okno